Slávnostná akadémia pre predškolákov

Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila. Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať. Dovidenia milé hračky, z nás už budú vzorné žiačky. Z chlapcov zasa, vzorní žiaci, nevyhnú sa školskej práci. Milí rodičia predškolákov , pozývame Vás na našu absolventskú […]

OZNAM O VYDÁVANÍ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutia o prijatých a neprijatých deťoch na školský rok 2022/2023 sa budú vydávať na poschodí v 2.triede (Včielky) od 15.6.2022 do 22.6.2022 v čase od 8:00 do 14:30. Prosíme o podpis prevzatia rozhodnutia oboma rodičmi!

Zápis detí do MŠ Ku škôlke

Zápis detí do MŠ Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina Zápis detí do MŠ Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina -na školský rok 2022/2023 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej […]