Poplatky za stravovanie od 1.1.2023

Pozor zmena !!! Poplatok za stravu – 2,25€ za stravnú jednotku /deň je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred / napr.za mesiac október v septembri – v mesiaci september budú poslané 2 platby…./ na číslo účtu […]

Rozhodnutie RÚVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline nariaďuje pre Materskú školu, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina v čase od 14.12.2022 do 20.12.2022 (vrátane) nasledovné karanténne opatrenia v Materskej škole, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina : 1) zákaz […]

Mikuláš

Milé deti! Ako to už býva zvykom, aj tento rok k nám zavíta Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Môžete sa na neho tešiť dňa 6.12.2022 (utorok) v dopoludňajších hodinách.