OZNAM!!!

Vážení rodičia, dňa 14. 03.2023 bude prevádzka MŠ prerušená z prevádzkových dôvodov. (Z dôvodu havarijného stavu vodovodu) Prevádzka bude opäť obnovená dňa: 15.03.2023(t. j. streda) Ďakujeme za pochopenie

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia predškolákov Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 12.4. – 14.4.2023 od 14.00 hod.  do 18.00 hod. v budove ZŠ na prvom poschodí. Rodičia si môžu už teraz vypísať elektronickú prihlášku a poslať ju podľa pokynov. Elektronická prihláška sa nachádza na […]

Zápis detí

Do Materskej školy, Ku škôlke 196/11 v Žiline na školský rok 2023/2024 bude v zmysle platných predpisov a po určení termínu zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne: 10.– 12. mája 2023  v čase od 12.00 – 16.00 h ( kancelária riaditeľky […]

2%

Podporiť činnosť nadácie môžete darovaním 2% dane. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a prerozdelená do posledného centu na rozvoj športovej infraštruktúry v Žiline v rámci Žilinskej komunitnej nadácie. Ďakujeme! Údaje potrebné na poukázanie 2% našej nadácii: Obchodné […]