Zápis detí

Do Materskej školy, Ku škôlke 196/11 v Žiline na školský rok 2023/2024 bude v zmysle platných predpisov a po určení termínu zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne: 10.– 12. mája 2023  v čase od 12.00 – 16.00 h ( kancelária riaditeľky […]

2%

Podporiť činnosť nadácie môžete darovaním 2% dane. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a prerozdelená do posledného centu na rozvoj športovej infraštruktúry v Žiline v rámci Žilinskej komunitnej nadácie. Ďakujeme! Údaje potrebné na poukázanie 2% našej nadácii: Obchodné […]

Poplatky za stravovanie od 1.1.2023

Pozor zmena !!! Poplatok za stravu – 2,25€ za stravnú jednotku /deň je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred / napr.za mesiac október v septembri – v mesiaci september budú poslané 2 platby…./ na číslo účtu […]