Sčítanie obyvateľstva

Vážení rodičia, určite neuniklo Vašej pozornosti, že od 15.02. do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní […]

List primátora mesta rodičom

Dobrý deň, rád by som sa touto cestou upresnil informácie v súvislosti so zmeneným režimom materských a základných škôl v Žiline a doplnil dôvody, ktoré mesto Žilina viedli k tomuto rozhodnutiu. Rozhodnutie o zmene režimu sa nerobilo ľahkovážne a mesto […]

Prihlášky na predprimárne vzdelávanie detí

Vážení rodičia! Materská škola Zádubnie bude tento rok prijímať prihlášky na predprimárne vzdelávanie detí od 11. 5. – 15. 5. 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ponúka zriaďovateľ školy Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne […]