OZNAM O LETNEJ MŠ

MŠ bude cez prázdniny otvorená od: 1.7. do 29.7. 2022 Rodičia si nebudú môcť dať dieťa na inú MŠ. Budeme mať otvorenú jednu triedu – 22 detí. MŠ bude otvorená od počtu 15 detí.   Rodičia, ktorí majú záujem o […]

Darujte 2% daní

Tlačivá na stiahnutie k 2%: potvrdenie o podaní daňového priznania fyzickej osoby typu B potvrdenie o podaní daňového priznania fyzickej osoby typu A Potvrdenie o zaplateni dane pre zamestnancov potvrdenie o podaní daňového priznania pre právnické osoby tlačivo pre fyzické […]

Rozhodnutie ministra školstva

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: […]