List primátora mesta rodičom

Dobrý deň, rád by som sa touto cestou upresnil informácie v súvislosti so zmeneným režimom materských a základných škôl v Žiline a doplnil dôvody, ktoré mesto Žilina viedli k tomuto rozhodnutiu. Rozhodnutie o zmene režimu sa nerobilo ľahkovážne a mesto […]

Prihlášky na predprimárne vzdelávanie detí

Vážení rodičia! Materská škola Zádubnie bude tento rok prijímať prihlášky na predprimárne vzdelávanie detí od 11. 5. – 15. 5. 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ponúka zriaďovateľ školy Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne […]