Vážení rodičia, priatelia našej školy,

aj tento rok sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% zo svojich daní.

Prostredníctvom Žilinskej komunitnej nadácie nám môžete darovať 2% dane. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ pani učiteľkám. V prípade, že dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Vami darovanú čiastku. Týmto príspevkom podporíte našu materskú školu.

ĎAKUJEME!

https://www.zilinskanadacia.sk/