OZNAM
Prevádzka materskej školy v čase jarných prázdnin

Milí rodičia,
na základe počtu záväzne prihlásených detí bude
prevádzka materskej školy v čase jarných prázdnin:

od 19. do 23.februára 2024
zabezpečená v triede – Lienky

Záväzne prihlásené deti bude možné odhlásiť len v prípade ochorenia dieťaťa.

vedenie MŠ