OZNAM
Prevádzka počas letných prázdnin
Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia mesta Žilina bude letná prevádzka MŠ Ku škôlke nasledovná:
JÚL – OTVORENÁ PREVÁDZKA MŠ
AUGUST – ZATVORENÁ PREVÁDZKA MŠ
Prevádzka bude pre prihlásené deti
od 1.7.2024 (pondelok) – 31.7.2024 (streda).

Uprednostnené budú deti pracujúcich rodičov pred rodičmi, ktorí nepracujú, prípadne sú na materskej dovolenke.

vedenie MŠ