1. trieda – LIENKY

Červený má kabátik,
na ňom čierne bodky.
Letí ,letí chrobáčik
poobzerať kvietky.
Lienka je to, všetci vieme
s iným si ju nespletieme.

Pani učiteľka:
Skukálková Veronika – triedna učiteľka
Mgr. Zuzana Hanušovská – riaditeľka materskej školy

2. trieda – VČIELKY

Lieta včielka z kvetu na kvet,
preletuje a zbiera med,
med od nej je veľmi zdravý,
čo je choré, to napraví .
Na hrdlo a choré mandle,
sladký medík dobre padne,
po chorobe tvojmu telu,
vráti zdravie, dá ti silu.

Pani učiteľky:
Mgr. Martina Sklenárová – triedna učiteľka
Bc. Iveta Krajíčková