Plavecký výcvik

Oznam Plavecký výcvik Milí rodičia a deti, blíži sa termín plaveckého výcviku, ktorý sa uskutoční v dňoch 16., 18., 19., 25., 26.5.2023, v čase od 8:15 do 11:45 hod. (príchod detí do 7:30). Prosíme, aby deti mali so sebou ruksak, v ktorom budú mať: […]

Veľkonočné prázdniny

MILÍ RODIČIA! Oznamujeme Vám, že v čase veľkonočných prázdnin dňa 6.4.2023 a 11.4. 2023 bude materská škola v prevádzke na jednu triedu – LIENKY, pre záväzne prihlásené deti. Ďakujeme za pochopenie! Riaditeľstvo MŠ

OZNAM!!!

Vážení rodičia, dňa 14. 03.2023 bude prevádzka MŠ prerušená z prevádzkových dôvodov. (Z dôvodu havarijného stavu vodovodu) Prevádzka bude opäť obnovená dňa: 15.03.2023(t. j. streda) Ďakujeme za pochopenie

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia predškolákov Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 12.4. – 14.4.2023 od 14.00 hod.  do 18.00 hod. v budove ZŠ na prvom poschodí. Rodičia si môžu už teraz vypísať elektronickú prihlášku a poslať ju podľa pokynov. Elektronická prihláška sa nachádza na […]

Zápis detí

Do Materskej školy, Ku škôlke 196/11 v Žiline na školský rok 2023/2024 bude v zmysle platných predpisov a po určení termínu zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne: 10.– 12. mája 2023  v čase od 12.00 – 16.00 h ( kancelária riaditeľky […]