Rozhodnutie RÚVZ – chrípkové prázdniny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71 Tel.: 041/7233843 FAX: 041/7235465 E-mail: za.hdm@uvzsr.sk IČO: 17335876  Číslo: A/2022/00162/HDM/Mi V Žiline, 24.01.2022 ROZHODNUTIE  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (ďalej len „RÚVZ so […]