Vážení rodičia, milé deti,

opäť sa nám blíži  začiatok nového školského roka a niektorí z Vás nás prvýkrát navštívia.  Pred nástupom do MŠ Vám chceme poskytnúť pár  základných informácií:

Prevádzka MŠ začína  od 04.09.2023.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy  v čase od 6.30 do 8.00 hodiny. Budova materskej školy a areál sa zamyká z bezpečnostných dôvodov o 8.00 hod.. V popoludňajších hodinách preberá dieťa v čase  12.00 do 12.30 a v čase od 14.30 do 16.30 hod..

Deti sa budú schádzať v zbernej triede (1. trieda – Lienky) v čase od 6:30 do 7:30 hod.. Od 7:30 sa deti presunú do svojich tried.

Adaptačný proces pre novoprijaté deti, pre staršie deti v prípade potreby začína v čase od prvého nástupu dieťaťa. Priebeh adaptácie sa určí pri vstupnom rozhovore so zákonným zástupcom. Pre každé dieťa môže mať rôznu dĺžku – jednu až 4 hodiny denne maximálne po dobu troch mesiacov.

Dieťaťu je potrebné priniesť:

  • veci na prezlečenie – pohodlné, neobmedzujúce v pohybe, náhradnú spodnú bielizeň, pančuchy, ponožky, tričko, tepláky, legíny, krátke nohavice – podľa ročného obdobia
  • prezuvky klasické – pevné, ortopedické ( nie šľapky!)
  • pyžamo
  • dievčatám hrebeň

Všetky veci zrozumiteľne označené menom dieťaťa.

Rozdelenie detí do tried bude vyvesené na hlavnej nástenke pre rodičov a nástenkách pri dverách jednotlivých tried. Skrinku na odloženie osobných veci detí nájdete označenú menom s príslušnou značkou na prízemí budovy.

Poplatok za prevádzku MŠ je potrebné uhrádzať vždy do 10. dňa v mesiaci sumou 25 € na dieťa na číslo účtu IBAN:  SK16 5600 0000 0003 5541 1001

Ďalšie  informácie budú rodičom poskytnuté na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční 14.09.2023 o 15:00 hod. v budove MŠ.

Tešíme sa na Vás
riaditeľstvo MŠ