Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia mesta Žilina bude letná prevádzka MŠ Ku škôlke nasledovná:

JÚL – OTVORENÁ PREVÁDZKA MŠ

AUGUST – ZATVORENÁ PREVÁDZKA MŠ

Prevádzka bude pre prihlásené deti 

od 1.4.2024 (štvrtok) – 31.7.2024 (piatok).

 

V čase prevádzky bude otvorená 1. trieda – Lienky s počtom max. 20 detí.  Záujem o pobyt dieťaťa počas leta budú pani učiteľky zisťovať na triedach do 30.4.2024. Uprednostnené budú deti pracujúcich rodičov pred rodičmi, ktorí nepracujú, prípadne sú na materskej dovolenke.

vedenie MŠ