Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline nariaďuje pre Materskú školu, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina v čase od 14.12.2022 do 20.12.2022 (vrátane) nasledovné karanténne opatrenia v Materskej škole, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina :
1) zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces,
2) zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Rozhodnutie RUVZ