Milí rodičia!

Materská škola bude v čase vianočných prázdnin

zatvorená

od 23.12.2022 do 8.1.2023.

Nástup do MŠ je 9.1.2023.

Prajeme Vám krásne sviatky!