Mesto Žilina ako zriaďovateľ materskej školy rozhodlo o prerušení prevádzky materskej školy od 27.12.2022 do 30.12.2022.