Zápis na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia! Materská škola Zádubnie bude tento rok prijímať prihlášky na predprimárne vzdelávanie od 12.5.-14.5.2021. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ponúka zriaďovateľ školy Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prostredníctvom on-line žiadosti, ktorú stačí […]

2%

Vážení rodičia , milí priatelia materskej školy, dovoľte aby sme Vás opäť po roku oslovili. 2% dane z príjmu pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň, ktorú ste odviedli do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť […]