Tlačivá na stiahnutie k 2%:

potvrdenie o podaní daňového priznania fyzickej osoby typu B

potvrdenie o podaní daňového priznania fyzickej osoby typu A

Potvrdenie o zaplateni dane pre zamestnancov

potvrdenie o podaní daňového priznania pre právnické osoby

tlačivo pre fyzické osoby typu A

tlačivo pre právnické osoby

tlačivo pre fyzické osoby typu B

Vyhlasenie o poukázani podielu zaplatenej dane pre zamestancov

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti -platné od 25.2.2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návšteva od 25.2.2022

Školský semafór aktualizovaný 25.2.2022

Oznámenie o výnimke z karantény 25.1.2022

Písmné vyhlásenie o bezpríznakovosti 25.1.2022

Skolský semafor 25.1.2022