Milí rodičia predškolákov

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

12.4. – 14.4.2023 od 14.00 hod.  do 18.00 hod.

v budove ZŠ na prvom poschodí.

Rodičia si môžu už teraz vypísať elektronickú prihlášku a poslať ju podľa pokynov.

Elektronická prihláška sa nachádza na web stránke školy v časti Zápis do 1. ročníka.