MILÍ RODIČIA!

Oznamujeme Vám, že v čase veľkonočných prázdnin dňa 6.4.2023 a 11.4. 2023

bude materská škola v prevádzke na jednu triedu – LIENKY, pre záväzne prihlásené deti.

Ďakujeme za pochopenie!

Riaditeľstvo MŠ