Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Vás pozývame na besiedku,

ktorá sa uskutoční dňa 26.10.2022 (streda) o 15:00 v našej MŠ.

Babička, deduško, radi vás máme,

darčeky v básničkách, z lásky vám dáme.

Aj veselé pesničky, ktoré sme si pripravili,

aby vám na tvárach úsmev vyčarili.