Poplatok za stravu – 2,30€ za stravnú jednotku /deň je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred / napr.za mesiac október v septembri – v mesiaci september budú poslané 2 platby…./ na číslo účtu škol.jedálne:
IBAN: SK40 5600 0000 0003 3037 7003
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa , nie meno rodiča, nakoľko sa nemusí zhodovať, aby bola platba správne priradená.
Mesačný poplatok za stravu: 45,00€
Rodičia detí, ktoré poberajú štátnu dotáciu platia zálohovú platbu 35€/mesiac keďže stravná jednotka je 2,30€ a dotácia je 1,40€ – doplácajú rozdiel 0,90centov/ stravnú jednotku za deň, keď sa zúčastnia výchovno- vzdelávacieho procesu.
Cena stravnej jednotky:
Desiata: 0,50€
Obed: 1,20€
Olovrant: 0,40€
Režijné náklady: 0,20€ /od 01.04.2023 podľa VZN 3/2023
———————————
SPOLU: 2,30€

Odhlasovanie zo stravy
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy alebo v prípade ochorenia dieťaťa žiaka najneskôr do 14 hod deň vopred každý deň a v pondelky je odhlásenie možné ráno do 8:00 hod.
-telefonicky -/nie SMS/ na tel. čísle 0904 444 914, príp. 041/565 45 37