Vážení rodičia,

dňa 14. 03.2023 bude prevádzka MŠ prerušená z prevádzkových dôvodov.

(Z dôvodu havarijného stavu vodovodu)

Prevádzka bude opäť obnovená dňa: 15.03.2023(t. j. streda)

Ďakujeme za pochopenie