Podporiť činnosť nadácie môžete darovaním 2% dane. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a prerozdelená do posledného centu na rozvoj športovej infraštruktúry v Žiline v rámci Žilinskej komunitnej nadácie. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej nadácii:
Obchodné meno/názov: Žilinská komunitná nadácia
Právna forma: nadácia
IČO: 42218659
Adresa/sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina