ZAMESTNANCI ?>

ZAMESTNANCI

V materskej škole pracujú:

Pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Denisa Kurňavová – riaditeľka

      Mgr. Mariana Dzirbíková – učiteľka

                               Veronika Holazová – učiteľka

                               Blanka Šimčeková – učiteľka

 

Prevádzkoví zamestnanci:  Jolana Nedoroščíková – školníčka

      Marta Sýkorová – upratovačka

      Denisa Krištofíková – pomocná sila

     Rastislav  Smida – kurič