Rozhodnutia o prijatých a neprijatých deťoch na školský rok 2022/2023 sa budú vydávať na poschodí v 2.triede (Včielky)
od 15.6.2022 do 22.6.2022 v čase od 8:00 do 14:30.

Prosíme o podpis prevzatia rozhodnutia oboma rodičmi!