Vážení rodičia, milé deti,
opäť sa nám blíži začiatok nového školského roka a niektorí z Vás nás prvýkrát navštívia.
Pred nástupom do MŠ Vám chceme poskytnúť pár základných informácií:

Prevádzka MŠ začína od 05.09.2022.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy v čase od 6.30 do 8.00 hodiny.
Budova materskej školy a areál sa zamyká z bezpečnostných dôvodov o 8.00 hod..
V popoludňajších hodinách preberá dieťa v čase 12.00 do 12.30 a v čase od 14.30 do 16.30 hod..

Deti sa budú schádzať v zbernej triede (1. trieda – Lienky) v čase od 6:30 do 7:30 hod..

Adaptačný proces pre novoprijaté deti, pre staršie deti v prípade potreby začína v čase od prvého nástupu dieťaťa. Priebeh adaptácie sa určí pri vstupnom rozhovore so zákonným zástupcom. Pre každé dieťa môže mať rôznu dĺžku – jednu až 4 hodiny denne maximálne po dobu troch mesiacov.

Dieťaťu je potrebné priniesť:

  • veci na prezlečenie – pohodlné, neobmedzujúce v pohybe, náhradnú spodnú bielizeň, pančuchy, ponožky, tričko, tepláky, legíny, krátke nohavice – podľa
    ročného obdobia
  • prezuvky klasické – pevné, ortopedické
  • pyžamo
  • dievčatám hrebeň

Všetky veci zrozumiteľne označené.

Rozdelenie detí do tried bude vyvesené na hlavnej nástenke pre rodičov a nástenkách pri dverách jednotlivých tried. Skrinku na odloženie osobných veci detí nájdete označenú menom s príslušnou značkou na prízemí budovy.

Tešíme sa na Vás
Mgr. Zuzana Hanušovská
Riaditeľka MŠ