ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2021

bude  v zmysle vyhlášky č. 306/08 z.z. o materskej škole, v znení vyhlášky č. 308/09 z. z., č. 438/20 na základe podania písomnej žiadosti, v termíne

12. 5. 2021    –    14. 5. 2021

Elektronicky formulár: https://forms.gle/HfaqLBfseKcPDkkB7

Tlačivo: Žiadosť o predprimárne vzdelávanie (doc)

tlačivo  žiadosti  môžete vypísané odovzdať aj osobne pri dodržaní karanténnych opatrení  od 8.00 hod. do 16.00 hod. v horeuvedenom termíne.

Zákonné podmienky prijatia 

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • spravidla dieťa od troch rokoch veku
  • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokoch veku

Ostatné podmienky

  • uprednostníme dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.12.
  • uprednostníme dieťa, ktoré má trvalé  bydlisko v spádovej oblasti materskej školy

POZN.: V žiadosti je potrebné potvrdenie  detského lekára o zdravotnom stave, očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ.