Vážení rodičia,

určite neuniklo Vašej pozornosti, že od 15.02. do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Sčítanie
prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v
sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných
zdrojov. Pre mestá a obce spočíva primárny význam a prínos v skutočnosti, že ich financovanie závisí
priamo na počte sčítaných obyvateľov.

Sčítanie prebieha primárne samosčítaním, a to elektronicky prostredníctvom online formulára na
stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu (dostupná pre Android aj iOS) v pohodlí
domova. Sčítanie je zákonná povinnosť a musia sa ho zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý,
prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda nielen občania SR, ale i cudzinci. Do formulára je
potrebné zadávať údaje platné k 1. januáru 2021.

Dovoľujeme si pripomenúť, že deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. Ak viete o
niekom, kto nemá pripojenie na internet alebo si nevie s elektronickým sčítaním poradiť, prosíme,
aby ste mu so sčítaním pomohli. Sčítací formulár má 14 jednoduchých otázok a jeho vyplnenie
zaberie maximálne 15 minút.

V prípade, že ste svoju zákonnú povinnosť sčítať sa splnili, dovoľte nám v mene mesta Žilina
poďakovať sa Vám. V opačnom prípade máte možnosť využiť samosčítanie ešte do 31.03.2021.

Mgr. Ing. Radoslav Machan
vedúci odboru

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ