Pri vstupe do budovy sa treba preukázať negatívnym testom na základe UZNESENIA VLÁDY SR a Vyhlášky ÚVZ SR , nie starším ako 7 dní , alebo platnou výnimkou z testovania. Zároveň prosíme rodičov, aby pri vstupe vyplnili čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo ho priniesli už vypísané, dodržiavali odstup , dezinfekciu rúk a rúško.

Platby za február :
– deti ,ktoré navštevovali MŠ od 1.2.2021 – platia 20eur
– deti, ktoré nastúpili od 9.2.2021 – platia 15eur

Informácia sociálnej poisťovne o pandemickej OČR od 8.2.2021:
Informácia o pandemickej OČR
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – donutnutá osoba