Vážení rodičia , milí priatelia materskej školy, dovoľte aby sme Vás opäť po roku oslovili.

2% dane z príjmu pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň, ktorú ste odviedli do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu našej materskej školy.

  1. Od zamestnávateľa si vyžiadate (alebo ste dostali) Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020
  2. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% a spolu s Potvrdením o zaplatení dane ho odovzdáte ktorémukoľvek zamestnancovi našej materskej školy čo najskôr.

Ďakujeme Vám i Vašim známym , ktorých v našom mene oslovíte.

Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne