Vážení rodičia!

Materská škola Zádubnie bude tento rok prijímať prihlášky na predprimárne vzdelávanie od 12.5.-14.5.2021.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ponúka zriaďovateľ školy Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prostredníctvom on-line žiadosti, ktorú stačí vyplniť:

Žiadosť

Po odoslaní bude žiadosť doručená riaditeľstvu školy.

Okrem on-line žiadosti je možnosť poslať žiadosť :

  • e-mailom : zadubniems@gmail.com
  • poštou na adresu školy : Materská škola , Ku škôlke 196/11 , 010 03 Žilina
  • osobne : v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Vstup a pobyt v priestoroch materskej školy len s prekrytými hornými dýchacími cestami -respirátorom.